Faculteiten, Telproblemen, Permutaties, Variaties, Combinaties, Herhalingspermutaties, Herhalingscombinaties
  16.7.8.9.10
  2101! - 100!
  3nullen 15 !
  4nullen 25 !
  5n! - (n-1)!
  61!+2!+3!+...+10!
  7kgv(5!,7!)
  8ggd(7!,11!)
  9
10drie gangenmenu
1111! : 10!
121! + 2! + 3!
14vreemde eend zoeken
159! - 8! - 7!
162!+0!+1!+3!+2013!
17100! / 97! (priemgetal)
187! - 6! - 5!
19(1!+2!+3!+4!+5!)6
20omgekeerde van (n -1)!
21
221!.1+2!.2+3!.3+...+n!.n
23nullen (25 !)2
2450! deelbaar door 2?
25Pn : (Pn-1 + Pn-2)
----------getallen maken----
30getallen 3 cijfers
31getallen 3 cijfers
32getallen 3 cijfers
33getallen 3 cijfers
34getallen 5 cijfers
35getallen 5 cijfers
36EVEN get.maken_1
37EVEN get.maken_2
38EVEN get.maken_3
39ONEVEN get.maken
40getallen 3 cijfers
41getallen 4 cijfers
42getallen 4 cijfers
43getallen 4 cijfers
44getallen 5 cijfers
45enkel 0 en 7 in getal
46drie negens (9799)
474cijferige code
48permutaties 123456
49som cijfers is 10
50permutaties 1,2,2,5
51EVEN getallen met 3 cijfers
52getallen 2 cijfers
53getallen 3 cijfers
54ONEVEN getallen 3 cijfers
55bitstrings (00... of ...111)
56getallen 4 versch. cijfers
60 4-cijferige codes
61 minstens één 8
62 200ste getal
63 mediaan; 4 cijfers
70codes (4 cijfers) met 3,4,5
71breuken met priemgetallen
722 lln. uit 5
------woorden maken---------------
70ANTWERP --> PAN
75woorden 3 letters (1)
76woorden 3 letters (2)
77woorden 3 letters (3)
78woorden 3 letters (4)
79woorden met a en e
80woordjes in alfab.volgorde
81a,b,c,d,e -> dbace
82A,B,C,D,E,F
83maximaal 4 letters
843 cijfers, 1 letter
90woorden vormen
912 kl. + 4 medekl.
92BOEM-BOEM stam
------anagram---------------
100anagram BEERSCHOT
101anagram DINSDAG
102anagram ANAGRAM
103anagram NUMBER
105anagram WISKUNDE
106anagram PIANO
107anagram aabbkk
108anagram AARDAS
109anagram KETEN
110anagram BEEST-BEST
111anagram PLEZIER
112anagram KIPPENSOEP
113anagram WISKUNDE
114anagram MAART
---------deelverz---------
120deelverz. met 5 el.
121deelverz. met 2 of 3 el.
122deelverz. met a en b
123deelverz. met 3 el.
125deelverz. met 7 of 8 el.
126deelverz.{1,2,3} {1,2}
127deelverzamelingen_1
128deelverzamelingen_2
129deelverzamelingen_3
---------symbolen---------
140
141Over P, V, C
142definitie   Vnp
143
145comb.symbolen(1)
146comb.symbolen(2)
147comb.symbolen(3)
148
149C.. NIET db door 7
150vijf symbolen
151
152over Pn, Pn−1, Pn−2
153V np   :   Vn-1p-1
154
155variaties
156P-V-C grootste_1
157P-V-C grootste_2
158Cn0+2.Cn1+4.Cn2+ ... + 2n.Cnn
160comb.symbolen(4)
161comb.symbolen(5)
162comb.symbolen(6)
-----------palindromen-------
170palindromen (100-1000)
175palindromen (10-1000)
176palindromen (aa,kok,..)
177palindromen (pop,kook,..)
178palindromen 5 cijfers
-------------delers-------------
180# delers van 50
1843n deler van 24!
185# delers van 1010
186# delers van 720
187deelb. door 2 of 5
188# delers van 2016
-------------score--------------
190scoreverloop (3-3)
191scoreverloop (3-2)
242hoeveel wegen?
192hoeveel wegen?+via
193
196scoreverloop (3-3)
-------rechten-driehoeken---------
200rechten tekenen (1)
201rechten tekenen (2)
202snijpunten tellen
205aantal snijpunten
206aantal rechten
207driehoeken
208driehoeken
209driehoeken maken
210driehoeken maken
211aantal driehoeken
212diagonalen 8hoek
213diagonalen 10hoek
214aantal snijpunten
215driehoek PASCAL
--- M E N S E N   I N   G R O E P E N -
220Uit 10 kandidaten -> 2 pers.
221(2 groepen) 8 = 3 + 5
222(2 groepen) 8 = 2 + 6
223secretaris+penningmeester
2254 koppels1 koppel
2264 koppels2 koppels
2274 koppels3 leden
228commitee van 5 pers._1
229uit 10 pers. selecteren
230commitee v.5 pers._1
231kwartet zonder broer&zus
2324 boys + 3 girls
2333 boys + 3 girls
2345 boys + 5 girls
2358 man in 4 groepen
2366 man in 3 groepen
2372 of 3 mannen in groep
2382 groepen
23910->WIM niet naast TOM
2404 leden uit 6+3
241één koppel bij 8 pers.
2423 koppels in 2 groepen
250 4 boys + 2 girls
251 5 boys + 3 girls
252 3 groepen
253 commitee v.5 pers._2
254 6man = 3koppels
------ V A R I A -----------
260bankkaartnummer
2617 paarden
262voetbal
26310 romans en 15 w.boeken
264tiercé
265"knock-out"
266driehoeken in zeshoek
267Dnp ↔ Dp+1n−1
268vermenigv.regel
269
270optelregel
2712 bestelwagens
272geen koppel bij 8 pers.
273boeken_1
274boeken_2
275kaarten
276ronde tafel
277parkeerplaatsen
2785 telefooncellen
2791+2+3...+2001
270opklimmende volgorde
280zesvouden
281lestijdenpakket_1
282lestijdenpakket_2
283koffiekoeken
284parallellogrammen
285tennis-dubbelspel
286lestijdenpakket_3
287parallellogramen
2881+2+3+4+...+n
289deelmatrices
290appel of peer
291trap betreden
292vlakken in de ruimte
293bomen vellen
294appelsienen verdelen
295prentbriefkaarten
296homogene veelterm
300 vrachtwagens vullen
310 x + y = 11


De nummers bij de vragen
zullen NIET veranderen
van 1 sept.'14 tot 20 juni '15


Toetsmodel a met 11 vragen

Toetsmodel b met 11 vragen

Toetsmodel c met 11 vragen

Toetsmodel d met 11 vragen


telling vanaf ma 2 sept 2013