Tweedegraadsfunctie / Parabool
1. Herkennen
a   b   c   d  
e   f    g  

2. Slankste
a b e f

3. Nulwaarde(n)-Snijpunt(en) met x-as
a   b   c   d   e  
f   g    h   i    j  
k   l m n
o p q  rs

4. Snijpunt met de y-as
a   b   c   d
e   f   g   h
i j
5. Symmetrieas
a   b    c     d  
e    f     g     h  
i   j   k    l  
m  

6. Waar ligt de top ?
a   b   c   d   e  
f    g   h   i   j  
k   l   m   n   o
p   q r
s t u

7. Kleinste / grootste waarde
a     b   c       d  
e     f     g     h    
i   j   k   l  
m   n  

8. Ongelijkheden
a   b   c   d  
e   f g   h i

9. Domein en Bereik
a b c   d    
e   f   g   h  


10. Topraaklijn
a   b   c
d   e f  g  

11. Grafiek getekend
a   b   c     d  
e   f    g     h   
i     j    k     l  
m   n   o   p  
q  

12. Tekenverloop
a   b   c   d
e   f    g  

13. Stijgen en dalen
a   b   c
d   e f  

14. Oppervlakte
a   b   c  
d   e   f  
g  

15. Verschuiven
a   b   c   d  
y = x  

16. Door de oorsprong
a b c d e

V A R I A
10congruent_1
112 snijpunten ?
12f(x)=x ⇒=
20y = x2 ; f(...)
21symmetrisch ?
22één raakpunt
23ligging boven x
24met y = 8
25spiegelen x-as
26spiegelen oorsprong
27parameter, boven x-as
28trapzium_1
29f(5+t) - f(5-t)
30rico TS
31rechthoek
32trapzium_2
33gulden snede
34boven de x-as
35y = a(x - 3) + q
36ligging onder x-as
37u = x door (2,1)
38NIET door oorsprong
39180° draaien
40congruent_2
41parabool raakt 1ste biss.
42twee snijpunten ?
43rico snijlijn
44snijpunten
45waar, geen punten ?
46a? D? c?
47y=x+bx+c b=? c=?
48spiegelen y-as
49ax+bx+c > 0 ?
50spiegelen y=1
51parabool raakt y=1
52y=x-k raakt y=(x+k)
532 punten op y=x
54volledig onder x-as
60y = | x - 6x |
61y = 2x+b snijdt y = x - 4


De nummers bij de vragen
zullen NIET veranderen
van 1 sept.'14 tot 20 juni '15

10 zeer gemakkelijke vragen

(in een WORD-bestand van 35kB)
10 gemakkelijke vragen

(in een WORD-bestand van 27kB)
10 moeilijke vragen

(in een WORD-bestand van 34kB)
10 zeer moeilijke vragen

(in een WORD-bestand van 34kB)
Toetsmodel met 10 vragen

(in een WORD-bestand van 154kB)


telling vanaf ma 2 sept 2013