Limieten     Limits

  1limiet grafiek_1
  2limiet grafiek_2
  3limiet grafiek_3
  4limiet definitie_1
  5limiet definitie_2
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 =
21 =
22limietwaarde=functiewaarde
23limiet grafiek_4
24 =
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51lim = 0
52
53
54
55
56
57limiet bestaat NIET
58
59
60
61
62lim G(x)
63 =
70limiet definitie_3

Limieten met wortelvormen
Limits involving root forms


Limieten met goniometrische getallen
Limits involving sin x, cos x, tan x , ...


Limieten met logaritmen of e
Limits involving log or Eulers' number
De nummers bij de vragen
zullen NIET veranderen
van 1 sept.'14 tot 20 juni '15


Toetsmodel a met 11 vragen


telling vanaf ma 2 sept 2013