Lineaire Functie / Rechte

l... nulwaarde en
snijpunt met x-as

(zero - intersection x-axis)

2... richtingscoëfficiënt
(slope of the line)

3...vergelijking opstellen
(what is the equation)


  1herkennen(def.)
  2y = x
  3rechte ?
  4constante functie
  5// 2de bissectrice
  6horiz. of vert. r.
  71ste bissectrice
  81e biss. & y=2
  9rechte grafiek
10y = 0
11// y=2x-6 (o.a.)
12herkennen x = k
13( k , k )
14snijpunt y-as_1
15door O
16snijpunt met y-as
17lengte lijnstuk
18snijpunt met y-as
19y=7x en y=-7x
20snijpunt 2 rechten
21snijpunt y-as_2
22evenver van O
23negat.stukken op assen
24oppervlakte Δ_1
25oppervlakte Δ_2
26theorie (1)
27theorie (2)
28lengte lijnstuk
29y=x+b door (5,3)
30y = kx+ 4 door (-2,10)
31punt op rechte
32getekende rechte
33meest horizontaal
34spiegelen x-as(1)
35spiegelen x-as(2)
36spiegelen y-as
37richting
38zijden Δ
390x + 2y + 5 = 0
40rechthoek
41x+3y=0 ⊥ ax+y=0
42y=ax+b snijdt x-ax
43parameter k bepalen
50oppervlakte Δ_3
51oppervlakte driehoek
52Δ in 1ste kwadrant
53Δ in 3de kwadrant
54Celcius Fahrenheit
55absolute waarde
56getekende rechte
57parameter
58 f(0) bepalen
59 assen snijden stuk af
60 waar snijpunt ?
61 dekpuntDe nummers bij de vragen
zullen NIET veranderen
van 1 sept.'14 tot 20 juni '15
.

DOWNLOAD
(RECHTSE muisklik ...
..Doel oplaan als...)

10 gemakkelijke vragen

(WORD 67KB)

DOWNLOAD
10 gewone vragen

(WORD 126KB)

DOWNLOAD
10 moeilijke vragen

(WORD 45KB)


telling vanaf ma 2 sept 2013